Pełen Plan Konferencji

 

09:30 Powitanie, kawa, rejestracja
10:00-10:30 Otwarcie Konferencji:

– Powitanie: Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Jarosław PŁUCIENNIK,

– Powitanie: Dziekani Wydziału Zarządzania, Prof. Ewa WALIŃSKA, Prof. Tomasz CZAPLA,

– Wprowadzenie do Konferencji oraz Projektu CALM, Prof. Remigiusz KOZŁOWSKI,

– Wspomnienie o Docencie Bolesławie LIWOWSKIM, Prof. Remigiusz KOZŁOWSKI,

Prowadzenie: Prof. Remigiusz KOZŁOWSKI, Uniwersytet Łódzki

10:30-11:30 Sesja 1. Nowoczesne formy nauczania – przykłady dobrych praktyk:

1.1 Technology and teaching: in the cloud and in the classroom, Prof. Jan Ola STRANDHAGEN, Marius HANSEN, Natalia IAKYMENKO, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia (15 min),

1.2 eSTAT – Teaching Statistics through series of quizzes Review 2010-2014, Hiram BOLLAERT, Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerp, Flanders/Belgia (15 min),

1.3  Grywalizacja – metody podnoszenia efektywności e-kursów, mgr Sławomir GURDAŁA, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź, Polska (15 min)

Dyskusja – 15 min

Prowadzenie: Prof. Jerzy Lewandowski, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

11:30-12:00 Przerwa Kawowa
12:00-13:00 Sesja 2. Nowoczesne narzędzia do nauczania – przykłady zastosowań (streaming on-line):

2.1 Mycroft – a JavaScript framework to teach programming in a bug-driven way, dr Philippe POSSEMIERS, Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerp, Flanders/Belgia (15 min),

Dyskusja – 5 min

2.2 Adoption of a Serious Game Tool for Immersive Entrepreneurs, dr Fernando Almeida, ISPGaya, Villa Nova de Gaya, Portugalia (15 min),

Dyskusja – 5 min

2.3 Internet of Things (IoT) applied to logistic activities, Justino LOURENÇO, ISPGaya, Villa Nova de Gaya, Portugalia (15 min),

Dyskusja – 5 min

Prowadzenie: Hiram BOLLAERT, Artesis Plantijn Hogeschool, Antwerp, Flanders/Belgia

13:00-14:00 Przerwa na Lunch
14:00–15:00 Sesja 3. Pilotaż nowoczesnej edukacji w logistyce i naukach o zarządzaniu:

3.1 Zmiany systemu edukacji na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Prof. Tomasz CZAPLA, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź, Polska (15 min),

3.2 Funkcjonalność systemów wideokonferencyjnych we współczesnych projektach edukacyjnych i naukowych, mgr inż. Zbigniew MIKURENDA, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź, Polska (15 min),

3.3 The Application of E-learning in Lifelong Education and Training, mgr Grzegorz Grodek, Koordynator Projektu Erasmus+, Łódź, Polska (15 min).

Dyskusja – 15 min

Prowadzący: dr hab. Marek Matejun, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska

15:00-15:30 Zakończenie konferencji + Konkurs dla uczestników

 

 

Komitet Naukowy:

 • Uniwersytet Łódzki: Prof. Tomasz Czapla, Prof. Remigiusz Kozłowski (Przewodniczący), Prof. Dominik Mierzejewski, dr Radosław Jadczak
 • Norwegian University of Science and Technology: Prof. Jan Ola Strandhagen
 • Politechnika Warszawska: Prof. Jerzy Lewandowski
 • Artesis Plantijn Hogeschool: Hiram Bollaert, dr Philippe Possemiers
 • Molde University College – Specialized University in Logistics: dr Per Engelseth
 • Instituto Superior Politécnico, Villa Nova de Gaya: dr Fernando Almeida, Justino Lourenco
 • Politechnika Łódzka: Prof. Zbigniew Wiśniewski, dr hab. Marek Matejun
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi / Clark University: dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, dr Robert Seliga
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi: dr Paweł Gabara
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej: dr Andrzej Sikorski

 

Komitet Biznesowy:

 • Dachser Sp. z o.o.: Grzegorz Lichocik
 • Inglobi: Radosław Gajewski
 • Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów: Andrzej Majewski
 • MOBILEYE: Robert Burdelski
 • MODI Sp. z o.o.: Grzegorz Dębowski
 • Santander Universitades: Karolina Lipa
 • TRANSICS: Maciej Majewski
 • W4E Centrum Energii Wiatrowej: Aneta Gocek
 • WDX SA: Franciszek Puchalski

Potronat Honorowy:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Mirosław Marczewski
 • Rektor Uniwersytetu Łódzkiego: Prof. Włodzimierz Nykiel
 • Dziekan Wydziału Zarządzania: Prof. Ewa Walińska
 • Prezydent Miasta Łodzi: Hanna Zdanowska
 • Marszałek Województwa Łódzkiego: Witold Stępień

 

Patronat Medialny:

 • TVP Łódź
 • Radio Łódź
 • „Młodzi w Łodzi”
 • magazyn „Logistyka produkcji”

 

Komitet Organizacyjny:

Koło Naukowe Uni-Logistics, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego: Klaudia Pilichowska (Przewodnicząca), Anna Palczewska, Jakub Jabłoński, Włodzimierz Połoz, Radosław Gajewski, Łukasz Borowiecki, Paulina Wędzik, Klaudia Stanik, Angelika Pietruszka, Julia Przepióra, Wiktor Wiśniewski, Monika Gralak, Adam Król, Tobiasz Augustyniak, Kinga Kalupa, Przemysław Iwan, Wioletta Buczyńska, Ewa Stawicka, Adrian Pałka, Dominika Porowska.

Konferencja CALM

Wydział Zarządzania UŁ w ramach realizowanego projektu CALM
zaprasza na międzynarodową konferencję:

Towards Modern Education – Project CALM as a New Approach
in Learning and Teaching Logistics & Management.

        Wśród prelengentów będą przedstawiciele wielu ośrodków naukowych m.in. z: Norwegian University of Sience and Technology, Molde University College – Specialized University in Logistics, Artesis Plantijn Hogeschool, Institut Superior Politecnico, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w dn. 25.02.2016r. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 23 lutego poprzez wypełnienie formularza pod adresem http://goo.gl/forms/o0oFh8uK2r.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na:

uni-logistics@wzmail.uni.lodz.pl

Projekt CALM jest projektem międzynarodowym, realizowanym przy współpracy UŁ – Uniwersytetu Łódzkiego (koordynator projektu) i NTNU – Norwegian University of Science and Technology, jednocześnie w dwóch krajach: w Polsce i w Norwegii. Projekt finansowany jest przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

        Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy i nauki z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. W wyniku przeprowadzenia tego projektu zostanie wzbogacona oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego.

Efektem tego projektu będzie przygotowanie co najmniej sześciu modułów dydaktycznych (trzy moduły przygotuje zespół z NTNU i trzy zespół z UŁ) podejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. Moduły te będą przygotowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do tworzenia multimedialnych aplikacji z elementami e-learningu. Technologie te dadzą możliwość korzystania z tego systemu użytkownikom posiadającym nie tylko laptopy czy komputery stacjonarne ale także urządzenia mobilne takie jak smartfony lub tablety.

Serdecznie Zapraszamy!

Poszukujemy wykonawcy – Gastronomia/Catering

Poszukujemy wykonawcy usługi w obsługi gastronomicznej / cateringowej. Z uwagi na duże zainteresowanie zamówieniem i liczbę zapytań prosimy o zapoznanie się z USZCZEGÓŁOWIONĄ i ZESTANDARYZOWANĄ specyfikacją usługi oraz DODATKOWYMI warunkami postępowania a także, w przypadku zainteresowania, o złożenie lub ZAKTUALIZOWANIE już złożonej przez Państwa oferty.

 

Catering Oferta
Zapytanie Ofertowe

Aktualizacja
22.02.2016

Informacja 2

Informacja str.2

Informacja 1

Informacja str.1

Attachments

Plan Konferencji

Konferencja naukowa projekt CALM

 • Termin: 25 luty 2016

 

Towards Modern Education – Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management.

 

Przedstawiamy ogólny plan konferencji:

 

09:30 Rejestracja uczestników
10:00 –10:15 Uroczyste rozpoczęcie
10:15 –11:15 Sesja 1.  Nowoczesne formy nauczania – przykłady dobrych praktyk.
11:15 –11:45 Przerwa kawowa
11:45 –12:45 Sesja 2. Nowoczesne narzędzia do nauczania – przykłady zastosowań.
12:45 –13:45 Lunch
13:45 –14:45 Sesja 3. Pilotaż nowoczesnej edukacji w logistyce i naukach o zarządzaniu.
14:45 –15:00 Zakończenie konferencji