Ocena projektu

W dniu 19.11.2013 r., w wyniku selekcji i uzyskania rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podjął decyzję o zakwalifikowaniu projektu „Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją Wspomagana Komputerowo” do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 417 621,96 zł.

W trakcie oceny projekt został zatwierdzony po kątem formalnym i merytorycznym, uzyskując łącznie 96,5 punktów (w skali 100 możliwych).