Spotkanie ws. realizacji projektu

W dniu 07.03.2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z beneficjentami 2 działań Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: Współpraca Instytucjonalna i Rozwój Polskich Uczelni.

Podczas spotkania przedstawiciele Operatora Programu, którym jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) dokonali podsumowania naborów. Ponadto omówione zostały zasady kontraktowania, poszczególne zapisy umowy finansowej, procedury rozliczania się z realizacji projektu oraz podstawowe kwestie zarządzania w projekcie, zwłaszcza zarządzania finansowego. Spotkanie zakończyła runda pytań ze strony uczestników, na które odpowiedzi udzielali gospodarze, pracownicy FRSE.