Podpisanie umowy

W dniu 31.03.2014 r. umowa finansowa dla projektu CALM została podpisana w imieniu Beneficjenta – Uniwersytetu Łódzkiego – przez Prorektora UŁ ds. Nauki Prof. Antoniego Różalskiego.

Umowa reguluje kluczowe kwestie realizacji projektu, m.in. wypłatę dofinansowania i kwalifikowalności wydatków projektu. W dniu 01.04.2014 r. przekazaliśmy do FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego) umowę finansową dla projektu CALM. Ze strony Operatora umowę podpisał Dyrektor Generalny FRSE Mirosław Marczyński w dniu 04.04.2014 r.

Na tej podstawie możliwe jest oficjalne rozpoczęcie działań projektowych.

Realizacja projektów FSS na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 7 kwietnia 2014 r. w Rektoracie UŁ odbyło się spotkanie poświęcone realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Celem spotkania było omówienie procedur wynikających z dokumentów programowych FSS w kontekście procedur UŁ. W warstwie technicznej dokonano m.in. prezentacji osób jednostek wspierających realizację projektów na UŁ oraz reprezentujących zespoły projektowe, warunki współpracy i komunikacji pomiędzy projektami a administracją UŁ, procedury obiegu dokumentów, obowiązki związane z raportowaniem.