Zespół projektowy

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu CALM i procedur uniwersyteckich powołany został zespół projektowy Lidera projektu:

Prof. Remigiusz Kozłowski – kierownik projektu, wykładowca UŁ, autor cenionych podręczników i prac naukowych z dziedziny logistyki, nowych technologii i transportu, promotor nagradzanych prac dyplomowych, laureat nagród naukowych UŁ

Prof. Bolesław Liwowski – koordynator prac nad modułami dydaktycznymi, emerytowany wykładowca UŁ, ekspert w dziedzinie zarządzania produkcją, współautor (z R. Kozłowskim) popularnego podręcznika „Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją”, inicjator współpracy UŁ z Uniwersytetem w Giessen (Niemcy)

Mgr Tomasz Kozal – koordynator prac nad narzędziami e-learningowymi, absolwent informatyki i logistyki Clark University i SAN w Łodzi, autor prac w zakresie systemów automatycznej identyfikacji, przedsiębiorca

Mgr Katarzyna Janusz – translator i edytor w projekcie, absolwentka UŁ (filologia angielska, zarządzanie, programowanie sieciowe), autorka przekładów technicznych (oprogramowanie) oraz lektor j. angielskiego m.in. w firmach logistycznych i w uczelniach, przedsiębiorca.

Mgr Artur Janusz – koordynator administracyjno-finansowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (gospodarka przestrzenna i stosunki międzynarodowe), opracował i zarządzał wieloma projektami inwestycyjnymi oraz badawczymi dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych z regionu łódzkiego.

Kierownik projektu

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedur UŁ stanowisko kierownika projektu objął Prof. Remigiusz Kozłowski.

W dniu 5 maja 2014 r. Rektor UŁ Prof. Włodzimierz Nykiel oficjalnie upoważnił Prof. Kozłowskiego do reprezentowania uczelni w zakresie kierowania i nadzoru realizacji projektu „Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją Wspomagana Komputerowo”.

Kontakt

Could not save XML file

Could not save marker XML file (//wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1

Adres kontaktowy:

Biuro Projektu CALM
Wydział Zarządzania UŁ (pok. 133)
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

Zespół projektu:

Kierownik Projektu – Prof. Remigiusz Kozłowski:
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it} ; +48 42 635 48 03

Koordynator Administracyjno-Finansowy Projektu – Artur Janusz:
{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it} ; +48 531 800 616

Zaszufladkowano do kategorii Kontakt