Dostawa komputerów

Na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dotarła dostawa komputerów zakupionych dzięki dofinansowaniu z Funduszy Norweskich. Już wkrótce będziemy na tych komputerach prowadzili testy modułów stworzonych w ramach projektu CALM.

CAM00669

Zamówienia

W zakładce “Zamówienia” można zapoznać się z aktualnie realizowanymi procedurami zakupowymi na potrzeby ralizacji działań w projekcie CALM. Aktualnie poszukujemy wykonawcy usługi w zakresie przygotowania filmu.

Zmarł prof. Liwowski

W dniu 4 lipca 2014 roku, po ciężkiej chorobie, zmarł Prof. Bolesław Liwowski, członek zespołu projektowego. Był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie zarządzania produkcją oraz wybitnym pedagogiem, współautorem popularnego i wielokrotnie wznawianego podręcznika.

Prof. Bolesław Liwowski był jednym z inicjatorów projektu CALM, osobiście sformułował jego tytuł i akronim. W projekcie odpowiadał za koordynowanie prac nad modułami dydaktycznymi.

Informacje o profesorze zamieściliśmy w osobnej zakładce.

Małżonce i Rodzinie Profesora składamy szczere wyrazy współczucia.

Zespół projektu CALM

Kick-off meeting

W dniach 14-19.06.2014 r., podczas pobytu w Trondheim zrealizowaliśmy wizytę studyjną w NTNU – Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim.

Głównym celem było spotkanie z przedstawicielami partnera poświęcone współpracy w ramach projektu CALM. Wizyta miała także aspekt roboczy. Mieliśmy okazję nawiązać kontakty Uniwersytetem Logistycznym w Molde oraz z norweskimi przedsiębiorstwami. Zebraliśmy wartościowe informacje, które posłużą do opracowania modułów dydaktycznych.

NTNU_1

Zespół projektowy

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu CALM i procedur uniwersyteckich powołany został zespół projektowy Lidera projektu:

Prof. Remigiusz Kozłowski – kierownik projektu, wykładowca UŁ, autor cenionych podręczników i prac naukowych z dziedziny logistyki, nowych technologii i transportu, promotor nagradzanych prac dyplomowych, laureat nagród naukowych UŁ

Prof. Bolesław Liwowski – koordynator prac nad modułami dydaktycznymi, emerytowany wykładowca UŁ, ekspert w dziedzinie zarządzania produkcją, współautor (z R. Kozłowskim) popularnego podręcznika „Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją”, inicjator współpracy UŁ z Uniwersytetem w Giessen (Niemcy)

Mgr Tomasz Kozal – koordynator prac nad narzędziami e-learningowymi, absolwent informatyki i logistyki Clark University i SAN w Łodzi, autor prac w zakresie systemów automatycznej identyfikacji, przedsiębiorca

Mgr Katarzyna Janusz – translator i edytor w projekcie, absolwentka UŁ (filologia angielska, zarządzanie, programowanie sieciowe), autorka przekładów technicznych (oprogramowanie) oraz lektor j. angielskiego m.in. w firmach logistycznych i w uczelniach, przedsiębiorca.

Mgr Artur Janusz – koordynator administracyjno-finansowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (gospodarka przestrzenna i stosunki międzynarodowe), opracował i zarządzał wieloma projektami inwestycyjnymi oraz badawczymi dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych z regionu łódzkiego.

Kierownik projektu

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedur UŁ stanowisko kierownika projektu objął Prof. Remigiusz Kozłowski.

W dniu 5 maja 2014 r. Rektor UŁ Prof. Włodzimierz Nykiel oficjalnie upoważnił Prof. Kozłowskiego do reprezentowania uczelni w zakresie kierowania i nadzoru realizacji projektu „Nauka Logistyki i Zarządzania Produkcją Wspomagana Komputerowo”.

Podpisanie umowy

W dniu 31.03.2014 r. umowa finansowa dla projektu CALM została podpisana w imieniu Beneficjenta – Uniwersytetu Łódzkiego – przez Prorektora UŁ ds. Nauki Prof. Antoniego Różalskiego.

Umowa reguluje kluczowe kwestie realizacji projektu, m.in. wypłatę dofinansowania i kwalifikowalności wydatków projektu. W dniu 01.04.2014 r. przekazaliśmy do FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego) umowę finansową dla projektu CALM. Ze strony Operatora umowę podpisał Dyrektor Generalny FRSE Mirosław Marczyński w dniu 04.04.2014 r.

Na tej podstawie możliwe jest oficjalne rozpoczęcie działań projektowych.

Realizacja projektów FSS na Uniwersytecie Łódzkim

W dniu 7 kwietnia 2014 r. w Rektoracie UŁ odbyło się spotkanie poświęcone realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Celem spotkania było omówienie procedur wynikających z dokumentów programowych FSS w kontekście procedur UŁ. W warstwie technicznej dokonano m.in. prezentacji osób jednostek wspierających realizację projektów na UŁ oraz reprezentujących zespoły projektowe, warunki współpracy i komunikacji pomiędzy projektami a administracją UŁ, procedury obiegu dokumentów, obowiązki związane z raportowaniem.

Spotkanie ws. realizacji projektu

W dniu 07.03.2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z beneficjentami 2 działań Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: Współpraca Instytucjonalna i Rozwój Polskich Uczelni.

Podczas spotkania przedstawiciele Operatora Programu, którym jest FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) dokonali podsumowania naborów. Ponadto omówione zostały zasady kontraktowania, poszczególne zapisy umowy finansowej, procedury rozliczania się z realizacji projektu oraz podstawowe kwestie zarządzania w projekcie, zwłaszcza zarządzania finansowego. Spotkanie zakończyła runda pytań ze strony uczestników, na które odpowiedzi udzielali gospodarze, pracownicy FRSE.