Konferencja CALM

Wydział Zarządzania UŁ w ramach realizowanego projektu CALM
zaprasza na międzynarodową konferencję:

Towards Modern Education – Project CALM as a New Approach
in Learning and Teaching Logistics & Management.

        Wśród prelengentów będą przedstawiciele wielu ośrodków naukowych m.in. z: Norwegian University of Sience and Technology, Molde University College – Specialized University in Logistics, Artesis Plantijn Hogeschool, Institut Superior Politecnico, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się w dn. 25.02.2016r. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 23 lutego poprzez wypełnienie formularza pod adresem http://goo.gl/forms/o0oFh8uK2r.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na:

uni-logistics@wzmail.uni.lodz.pl

Projekt CALM jest projektem międzynarodowym, realizowanym przy współpracy UŁ – Uniwersytetu Łódzkiego (koordynator projektu) i NTNU – Norwegian University of Science and Technology, jednocześnie w dwóch krajach: w Polsce i w Norwegii. Projekt finansowany jest przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

        Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy i nauki z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. W wyniku przeprowadzenia tego projektu zostanie wzbogacona oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego.

Efektem tego projektu będzie przygotowanie co najmniej sześciu modułów dydaktycznych (trzy moduły przygotuje zespół z NTNU i trzy zespół z UŁ) podejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. Moduły te będą przygotowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do tworzenia multimedialnych aplikacji z elementami e-learningu. Technologie te dadzą możliwość korzystania z tego systemu użytkownikom posiadającym nie tylko laptopy czy komputery stacjonarne ale także urządzenia mobilne takie jak smartfony lub tablety.

Serdecznie Zapraszamy!