Plan Konferencji

Konferencja naukowa projekt CALM

  • Termin: 25 luty 2016

 

Towards Modern Education – Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management.

 

Przedstawiamy ogólny plan konferencji:

 

09:30 Rejestracja uczestników
10:00 –10:15 Uroczyste rozpoczęcie
10:15 –11:15 Sesja 1.  Nowoczesne formy nauczania – przykłady dobrych praktyk.
11:15 –11:45 Przerwa kawowa
11:45 –12:45 Sesja 2. Nowoczesne narzędzia do nauczania – przykłady zastosowań.
12:45 –13:45 Lunch
13:45 –14:45 Sesja 3. Pilotaż nowoczesnej edukacji w logistyce i naukach o zarządzaniu.
14:45 –15:00 Zakończenie konferencji